Tycker du att ditt barn/ditt barnbarn/din elev har
talsvårigheter? Tror du att han/hon stammar? Är du orolig över barnets tal-
eller språkutveckling? Undrar du varför barnet inte kan/vill läsa? Tycker du
att det är roligt och viktigt att stimulera barns tal och språk? Då är min blogg något för dig!

”Varför ska
man lära sig läsa?

Det har många
barn frågat sig. De flesta hittar ett svar. De lär sig inte att läsa för
läsningens skull. De anar att de kan få uppleva något, om de får tillgång till
det skrivna ordet på skyltar och lappar, i tidningar, brev, filmer och böcker.
Nyfikenheten blir en god hjälp.

Läsningen är ett medel att lära sig något annat än att
läsa!
När man förstår det väcks nyfikenheten. För att inse att läsandet ger
något annat utöver själva läsningen, så måste barnet först ha möjligheten att
bli vän med det talade språket. Det är vi vuxna som ska inviga barnet i den
värld, där talet och språket lever. Vi ska bjuda på språkliga utmaningar, som
barnet förmår klara av och lägga till sina färdigheter. Vi ska leka och ha
roligt med språket – gärna på ett respektlöst sätt!

Tillsammans
med barnet ska vi smaka på nya och tokiga ord och uttryck. Barnet ska få
handskas med tal och språk i den takt det passar barnet, så att språket blir
mjukt och formbart för barnet – som leran, när den först är kall och hård och
sedan låter sig formas, när den blivit varm och mjuk.

Vi som är
vuxna har skyldigheten att servera – inte lära, för barnet lär sig självt – men
att servera möjligheter och utmaningar och peka på tillfällen, där barnet
självt kan upptäcka språket, så att det blir hennes/hans. Barnet ska känna sig
stolt över det hon/han kan uttrycka och känna lusten att upptäcka mer och
glädjen att smida själv.

Om barnet
ställs inför en uppgift, som det inte klarar av att lösa – då är det inte
barnet det är fel på. Det är uppgiften som är fel! Det är pedagogens skyldighet
att hitta frågor och utmaningar som ligger på barnets nivå. ”

Ur Talråd i Läsgåvan (Liber) av Lotta Juhlin

Om vi vuxna kunde se mer till barnens förmågor än deras
oförmågor så skulle det gå lättare för många barn att lära sig prata rätt. I
princip kan man säga fel på vartenda ljud i språket och med det i åtanke blir
det roligt att lägga märke till allt vad barnet faktiskt kan.

Det finns många roliga övningar för att stimulera barns
tal och språk och jag har tänkt använda den här bloggsidan för att ge tips och
råd om barnens tal och språk. Eventuella frågor kommer jag att med glädje
försöka besvara.

Här får ni en rolig vers så länge:

Tyst, tyst, smyg
på tå.

kryp ihop och
bli jätte- små.

Väx och bli
stora och klampa på, klampa på

Stampa med
fötterna och klappa i händerna

Knäck alla nötterna
men inte med tänderna

Och tyst igen,
smyg på tå

bli så små, så
små, så små!

Lycka till!

Lotta