Det är klart att det först och främst är tungympa som
gäller, innan tungan kan styras i rätt läge i rätt ögonblick! Om du långsamt
uttalar ordet a r t i k u l a ti o n s s v å r i g h e t e r och samtidigt försöker lägga märke till
tungans alla olika positioner, så märker du hur otroligt smidigt din tunga
arbetar.

Tungspetsen,
tungbladet, tungryggen, tungsidorna och tungroten hittar rätt
artikulationsställe i munnen i exakt rätt ögonblick så att ordet ska kunna
levereras på ett så korrekt sätt att det inte råder något tvivel om vad du sa. Då
är det också lätt att förstå hur viktigt det är att man tränar tungan – har
tunggympa, så att tungan smidigt kan böja sig, kasta sig framåt eller dra sig
bakåt, vika kanterna, skjuta rygg eller bara koncentrera sig på yttersta
spetsen och dessutom hitta rätt till alla uttalsplatser i munnen! Då är det
inte underligt att en otränad barntunga slinter och något ljud hamnar fel eller
utelämnas.

Titta i spegeln tillsammans med barnet/barnen och se vad
ni kan göra för konster med tungan. Vifta, vinka, snärta från sida till sida,
rulla in i munnen och skjut ut. Slicka gommen och munbotten, kindernas insida,
framtändernas utsida och insida i överkäken och samma sak i underkäken. Placera
tungan mellan framtänderna i underkäken och underläppens insida och försök att
prata med varandra utan att röra på tungan! Kan ni göra konster med tungan?
Kolla! Kan ni ”klicka” med tungan? Kan ni låta med tungan på något annat sätt?
Kan ni forma tungan till ett rör? Lek ofta så här med tungan och försök att så
småningom kunna göra alla konster med tungan utan att samtidigt röra huvudet
eller ögonen eller händerna – d.v.s. utan några så kallade medrörelser. Här får
ni en rolig vers som påminner tungan om vad den kan göra för konster:

Slicka och
klicka och vicka,

vinka med tungan
och nicka,

fladdra och låt

låt som en båt,

rulla och sträck
och pricka.

Lycka till!
/Lotta